Dobrze być z kimś, w marzeniach, w cierpieniu, w życiu...

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Numer KRS: 0000234740

Pomoc socjalna

O autorze:

Mgr Arkadiusz Spychała

Absolwent pedagogiki pracy socjalnej WNS UAM w Poznaniu. Od 2005 jest zatrudniony jako pracownik socjalny w Pracowni Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Absolwent Podyplomowego Studium Arteterapii przy Instytucie Ericksonowskim


27 Listopad
2019

Zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze

Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy zgłosić się do lekarza, który ma uprawnienia do wystawiania takich zleceń. Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. rozmaite protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki,… [Czytaj więcej]

27 Listopad
2019

Pomoc w przypadku choroby

Osoby zatrudnione, pracujące powyżej 6 miesięcy, w przypadku choroby mają prawo do różnego rodzaju świadczeń.

15 Listopad
2019

Świadczenia finansowane z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS) oraz możliwości pomocowe instytucji pomocy społecznej dla osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową

Świadczenia finansowane z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS) oraz możliwości pomocowe instytucji pomocy społecznej dla osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową Istnieją dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe (ZUS, KRUS) oraz pozarentowe, którym zajmują się Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach orzecznictwa… [Czytaj więcej]

Skip to content