Dobrze być z kimś, w marzeniach, w cierpieniu, w życiu...

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Numer KRS: 0000234740

Współpraca

Wielu naszych działań nie udałoby się podjąć bez współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, firmami. Za każde wsparcie, pomoc, wspólne inicjatywy jesteśmy ogromnie wdzięczni. Dziękujemy za otwartość na potrzeby osób chorych onkologicznie i ich rodzin.
Jednocześnie zachęcamy do współpracy i wparcie naszych działań poprzez:

  • wparcie finansowe
  • wsparcie w postaci darowizn rzeczowych
  • podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz osób chorych onkologicznie
  • wymianę doświadczeń
  • pomoc przy organizowaniu wydarzeń artystyczno-kulturalnych dla pacjentów

Skip to content