Dobrze być z kimś, w marzeniach, w cierpieniu, w życiu...

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Numer KRS: 0000234740

RODO- ustawa o ochronie danych osobowych

01 czerwiec
2018

RODO- ustawa o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,
Fundacja DOBRZE ŻE JESTEŚ w związku z prowadzeniem wolontariatu oraz licznych działań podejmowanych na rzecz osób chorych onkologicznie i ich rodzin również podlega ustawie dotyczącej danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1), informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja DOBRZE Ż JESTEŚ z siedzibą we Wrocławiu, al. Lipowa 21/6
2) P.o. Administratora danych w Fundacji DOBRZE ŻE JESTEŚ jest pani Aleksandra Fiałkowska , adres mailowy:
3) Gromadzone przez nas dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu prowadzenia działań statutowych Fundacji i związane są z szeroko pojętym wsparciem osób chorych onkologicznie i ich rodzin ( art. 6 ust. 1 pkt a,b,c,d,e,f )
4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienie sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem