Dobrze być z kimś, w marzeniach, w cierpieniu, w życiu...

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Numer KRS: 0000234740

Wsparcie i poprawa jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin

Projekt realizowany w 2022 roku przy wsparciu finansowym Wydziału Zdrowia i Spraw społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia zakładał codzienne wsparcie dla chorych i ich rodzin oraz dyżury wolontariuszy Fundacji w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Kostnego USK oraz w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

W ramach projektu naszym działaniem zostały objęte następujące grupy:

 1. Osoby korzystające z porad i wsparcia interwenta kryzysowego w trakcie tzw. grup wsparcia –
  rodziny osób w trakcie leczenia onkologicznego lub przeżywające stratę po stracie bliskiej osoby w
  wyniku choroby onkologiczne
 2. Pacjenci oddziałów onkologicznych i hematologicznych objęci wsparciem emocjonalnym
  przeszkolonych i profesjonalnych wolontariuszy
 3. Wolontariusze i kandydaci na wolontariuszy korzystający ze wsparcia psychologicznego i
  interwencji kryzysowej w szczególnie trudnych emocjonalnie sytuacjach.

Wartość realizacji zadania 33 745,00 zł, w całości sfinansowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia.

Chcesz nas wesprzeć?

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Partnerzy