Dobrze być z kimś, w marzeniach, w cierpieniu, w życiu...

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Numer KRS: 0000234740

Wsparcie i poprawa jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin – DOBRZE ŻE JESTEŚ projekt styczeń- grudzień 2024 r.

16 maj
2024

Wsparcie i poprawa jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin – DOBRZE ŻE JESTEŚ projekt styczeń- grudzień 2024 r.

FUNDACJA DOBRZE, ŻE JESTEŚ PO RAZ TRZECI OTRZYMAŁA DOTACJĘ Z UM WROCŁAWIA

W uznaniu działalności naszych wolontariuszy w niesieniu pomocy pozamedycznej pacjentom we wrocławskich szpitalach onkologicznych i hematologicznych kolejny raz fundacja nasza realizuje zadanie publiczne w ramach  konkursu pn. „PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ ZABURZEŃ I CHORÓB PSYCHICZNYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA” –  wsparciu finansowym Wydziału Zdrowia i Spraw społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Projekt  zakłada codzienne wsparcie dla chorych i ich rodzin oraz dyżury wolontariuszy Fundacji w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Kostnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (ul. Wybrzeże Pasteura 4 )oraz w Dolnośląskim Centrum Onkologii (Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii i Oddział Ginekologii Onkologicznej oraz Oddział Radioterapii Ginekologicznej i Ogólnej) przy pl. Hirszfelda 12. Dodatkowo w 2024 roku organizujemy specjalne  wsparcie dla pacjentów zamkniętych oddziałów hematologii i transplantologii) Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii przy ul. Grabiszyńskiej 105.

W ramach realizowanego w 2024 roku projektu naszym działaniem zostały objęte następujące grupy – pacjenci i ich rodziny oraz opiekunowie a także sami wolontariusze:

  1. Osoby korzystające z porad i wsparcia interwenta kryzysowego w ramach organizowanych tzw. grup wsparcia – pacjenci i rodziny osób w trakcie leczenia onkologicznego lub przeżywające stratę po stracie bliskiej osoby w wyniku choroby onkologicznej.
  2. Pacjenci oddziałów onkologicznych i hematologicznych objęci wsparciem emocjonalnym przeszkolonych i profesjonalnych wolontariuszy podczas codziennych dyżurów.
  3. Wolontariusze i kandydaci na wolontariuszy korzystający z profesjonalnych szkoleń z lekarzem onkologiem, dietetykiem klinicznych – dieta w chorobie onkologicznej i hematologicznej  oraz szkolenia z psychologiem przygotowujące do wolontariatu na tak ciężkich  oddziałach szpitalnych, w szczególnie trudnych emocjonalnie sytuacjach.
Wartość realizacji zadania to 51 000,00 zł, w całości sfinansowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia, w tym też wsparcie niektórych zadań administracyjnych czy zakup środków ochrony dla wolontariuszy, maseczki czy  ubiór: rozpoznawalne przez personel szpitala i pacjentów – żółte koszulki z logo fundacji.