Dobrze być z kimś, w marzeniach, w cierpieniu, w życiu...

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Numer KRS: 0000234740

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

20 listopad
2019

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci od 1994 roku opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach, zapewnia pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną i duchową, prowadzi grupy wsparcia dla rodzeństwa i osób w żałobie.

Szczegółowa procedura objęcia dziecka opieką hospicyjną:

WHD, po otrzymaniu skierowania dziecka do opieki, kontaktuje się telefoniczne (tego samego dnia lub następnego, jeśli skierowanie przyszło faxem po godzinach pracy WHD) z lekarzem kierującym. Podczas tej rozmowy 1) odbierane są wstępnie informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, 2) lekarz kierujący proszony jest o przesłanie epikryzy tj. szczegółowej informacji o stanie zdrowia dziecka, wykonanych badaniach i zabiegach etc., 3) ustalana jest data konsultacji w szpitalu.

W konsultacji w szpitalu uczestniczą 1) rodzice dziecka, 2) lekarz kierujący, 3) lekarz i pielęgniarka hospicjum domowego i jeśli zachodzi taka potrzeba psycholog.

Podczas spotkania poruszane są następujące tematy:

 1. stan kliniczny dziecka,
 2. ewentualna konieczność wykonania przed wypisem dziecka dodatkowych badań i zabiegów,
 3. zakończenie leczenia przyczynowego na rzecz opieki paliatywnej i leczenia objawowego,
 4. protokół DNR dotyczący postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u pacjenta,
 5. potrzeby i oczekiwania dziecka i jego rodziny,
 6. możliwości rodziców dotyczące opieki nad ich dzieckiem w warunkach domowych,
 7. zasady domowej opieki paliatywnej,
 8. zakres opieki i pomocy oferowanej przez domowe hospicjum,
 9. dogodny dla wszystkich i uwzględniający poruszone wyżej kwestie termin wypisu dziecka pod opiekę hospicjum domowego.Podczas rozmowy lekarz WHD wypełnia kartę kwalifikacji pacjenta oraz omawia i odbiera od rodziców zgodę na leczenie ich dziecka. Jeśli pacjent ukończył 16 r.ż. i jest świadomy również podpisuje zgodę na leczenie tzw. zgodę równoległą.Na zakończenie spotkania rodzice otrzymują: jeden egzemplarz podpisanej zgody, kartę z kontaktem z pielęgniarką dyżurną.Przed powrotem dziecka do domu pracownik socjalny WHD kontaktuje się z rodzicami w celu przeprowadzenia wywiadu socjalnego i wizji lokalnej w miejscu zamieszkania dziecka. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego konieczności przeprowadzenia prac remontowych lub adaptacyjnych powiadamiany jest o tym szpital i termin wypisu dziecka przesuwany jest o czas wymagany do przeprowadzenia niezbędnych prac. Prace w zakresie niezbędnym do stworzenia odpowiednich do prowadzenia opieki w warunkach domowych współfinansowane są przez WHD.Przed przyjazdem dziecka dostarczany jest do domu niezbędny do opieki sprzęt medyczny i pomocniczy.W dniu przyjęcia dziecka do hospicjum lekarz i pielęgniarka jadą do domu chorego ew. pielęgniarka towarzyszy dziecku i jego opiekunowi w drodze ze szpitala do domu.

  Dane teleadresowe:

  Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
  organizacja pożytku publicznego
  ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa
  tel: 22 678 16 11, 22 678 17 11
  fax: 22 678 99 32
  email:
  REGON 017506864
  NIP 5242418504
  KRS 0000097123
  Nr rachunku bankowego: 33 1240 1082 1111 0000 0428 2080

  Fundacja WHD w Internecie
  https://www.facebook.com/FundacjaWHD/
  https://www.instagram.com/FundacjaWHD/

  Pielęgniarka dyżurna
  tel.: 507 163 305

  Kontakt z mediami
  Beata Biały
  tel.: 798 151 214
  email: 

  Inspektor ochrony danych osobowych
  Adam Myziak
  email: 

  Koordynator pracy wolontariatu
  Mirosław Dziekański
  tel.: 600 733 563 (pn.-pt. w godz. 9-16)
  email:

  Wypożyczalnia sprzętu
  Małgorzata Morawska
  tel.: 502 179 293

  Katarzyna Piaseczna
  tel.: 505 045 672
  email:

  Robert Sobieszczuk
  tel.: 507 636 867

  Grupa wsparcia dla rodziców w żałobie
  Agnieszka Chmiel-Baranowska
  tel.: 515 242 207
  email:

  Grupa wsparcia dla młodzieży w żałobie
  Małgorzata Murawska
  tel.: 502 179 387
  email:

  Grupa wsparcia dla dzieci w żałobie
  Dorota Licau
  tel.: 502 088 370
  email:

  Grupa wsparcia w żałobie hospicjum perinatalnego 
  http://perinatalne.pl/pl/dla-rodzicow/grupa-wsparcia-w-zalobie

  https://hospicjum.waw.pl/