Dobrze być z kimś, w marzeniach, w cierpieniu, w życiu...

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Numer KRS: 0000234740

O nas

Ponad 200 wolontariuszy, 5 miast, 12 szpitali, 31 oddziałów. Na stałe. Od 2005 roku.
Pomoc blisko 28000 pacjentom w skali roku.
DOBRZE, ŻE JESTEŚ.

Kim jesteśmy?

Fundacja „Dobrze, że jesteś” (OPP) jest jedyną w Polsce organizacją, której wolontariusze każdego dnia niosą STAŁĄ pomoc w skali ponad 40 tysięcy godzin rocznie! Pacjentom dorosłym przebywającym na onkologicznych i hematologicznych oddziałach szpitalnych. Od 2005 roku działamy w szpitalach w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, w sumie na 31 oddziałach.

Po co jesteśmy?

Bardzo trudno jest wytłumaczyć ogrom cierpienia osób chorych onkologicznie. Jeszcze trudniej opisać, z czym wiąże się umieranie w szpitalu. Wolontariusz, który przychodzi, by pomóc, jest ulgą w cierpieniu. Wolontariusze oferują na terenie szpitala wszelką pomoc pozamedyczną, pomagając w tym, czego pacjent w danej chwili potrzebuje. Niesiemy wsparcie osobom w krytycznej sytuacji życiowej, ale także formujemy postawy szacunku, solidarności, odpowiedzialności i zaradności kolejnych pokoleń wolontariuszy.

Co robimy?

Fundacja „Dobrze, że jesteś” organizuje wolontariat stały, który nie sprowadza się tylko do pojedynczych akcji, ale zapewnia pomoc i obecność wolontariuszy w szpitalach w systemie ciągłym, dzień w dzień, od 2005 roku. Jest to wolontariat wysoko wyspecjalizowany, zakrojony na bardzo dużą skalę. Wymaga to stałej rekrutacji, szkoleń, systemu wprowadzania do szpitali, koordynacji i monitorowania dyżurów oraz współpracy ze szpitalami.

Na jaką skalę działamy?

Jesteśmy na 31 Oddziałach szpitalnych w Polsce, co regulują umowy podpisane przez nas z dyrekcją szpitali. Nasi wolontariusze docierają z pomocą do minimum 28000 polskich pacjentów. Utrzymujemy i koordynujemy w systemie ciągłym grupę ponad 200 wolontariuszy, którzy przepracowują rocznie w polskich szpitalach minimum 43200 godzin rocznie. Każda minuta to ratunek, uśmiech, ulga w cierpieniu, zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Na co potrzebujemy środków finansowych?

Stała i ogromna skala organizowania tego wyspecjalizowanego działania wolontaryjnego na terenie Polski wymaga pozyskiwania przez nas środków finansowych. Ma tu znaczenie nieraz długa droga kandydata, zanim będzie można go wprowadzić do szpitala (obsługa zgłaszających się, selekcja, szkolenia), a także bardzo trudna natura wolontariatu, która powoduje, że musimy się liczyć – a czasem nawet wręcz zachęcać – do wysokiej rotacji wolontariuszy. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów oraz wolontariuszy. Stąd wkładamy ogromny wysiłek w odpowiedni, wyspecjalizowany i stały proces rekrutacji i szkoleń kandydatów na wolontariuszy, a także koordynacji i monitorowania dyżurów w szpitalu. Wymaga to opieki zespołu koordynatorów i szkoleniowców w skali całej Polski, poszczególnych miast i szpitali. Zapewnienia obsługi i wsparcia, na którym mógłby się oprzeć ten najściślejszy zespół organizujący wolontariat. Środki finansowe potrzebujemy także na koszulki dla wolontariuszy, refundację kosztów telefonów i podróży dla koordynatorów. Rekrutacja to często koszty wynajęcia sal, druku plakatów, a także obsługi informacyjnej mediów społecznościowych. A to tylko niektóre z naszych kosztów, czasem w skali pojedynczego oddziału niewielkie, ale w skali całego kraju i nieprzerwanego działania, a także potrzeby nieustannej rekrutacji – składają się na sumę minimum 5 -7 tys. zł. miesięcznie.

Gdzie jesteśmy?

Trójmiasto – razem około 50 wolontariuszy i 10 oddziałów, 3 placówki

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Klinika Hematologii i Transplantologii w Gdańsku
 • Gdyńskie Centrum Onkologii na terenie Szpitala Morskiego im PCK w Gdyni
 • Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie – Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej; Chemioterapii; Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Geriatrii; Chorób Płuc; Urologii.

Warszawa – około 42 wolontariuszy, 13 oddziałów, 3 placówki

 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Roentgena 5
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. I. Gandhi 14
 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny – Klinika Hematologii, ul. Banacha 1a

Kraków – 30 wolontariuszy, 2 oddziały, 2 placówki

 • Szpital Uniwersytecki – Oddział Hematologii, ul. Macieja Jakubowskiego 2
 • Specjalistyczny Szpital im. L. Rydygiera – Oddział Hematologii

Poznań -około 20 wolontariuszy, 2 placówki, 3 oddziały

 • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, ul. Szamarzewskiego 84 – Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej i Oddział Hematologii i Transplantologii.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Dojazd 34 – Oddział Hematologii

Wrocław – około 32 wolontariuszy, 3 oddziały i 2 placówki

 • Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii – ul. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
 • Klinika Hematologii, Nowotworów krwi i Transplantacji szpiku – Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego – Wybrzeże L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław

Autorskie know-how

Czternastoletnie doświadczenie w organizacji pracy wolontarystycznej w polskich szpitalach dało nam pogląd na ogromną potrzebę tego działania, a także wypracowało autorskie, sprawdzone w praktyce know-how. Według Statutu Fundacji – powstanie i jej działalność zasadza się na bazie chrześcijańskiego systemu wartości wiary i poszanowania człowieka. Niesiemy pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie. Jest to działanie niosące ulgę w cierpieniu pacjentowi, które jednocześnie formuje charakter wolontariusza, rozwija jego wrażliwość na drugiego człowieka, kształtuje zaradność, umiejętność zachowania w kryzysie, daje doświadczenie dobra i bezinteresowności.

Nagrody

Nasi wolontariusze i całe zespoły „Dobrze, że jesteś” wielokrotnie były nagradzane w konkursach organizowanych przez jednostki samorządowe w poszczególnych miastach, m.in. w Krakowie i Poznaniu.

Chcesz nas wesprzeć?

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Partnerzy