Dobrze być z kimś, w marzeniach, w cierpieniu, w życiu...

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Numer KRS: 0000234740

O nas

300 wolontariuszy na 28 oddziałach szpitalnych w Polsce. Na stałe. Od 14 lat.
Pomoc 28000 pacjentom w skali roku.
DOBRZE ŻE JESTEŚ.

Kim jesteśmy?

Fundacja „Dobrze że jesteś” (OPP) jest jedyną w Polsce organizacją, której wolontariusze każdego dnia niosą STAŁĄ pomoc w skali ponad 40 tysięcy godzin rocznie! pacjentom dorosłym przebywającym na onkologicznych i hematologicznych oddziałach szpitalnych. Od 14 lat działamy w szpitalach w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, w sumie na 28 oddziałach.

Po co jesteśmy?

Bardzo trudno jest wytłumaczyć ogrom cierpienia osób chorych onkologicznie. Jeszcze trudniej opisać, z czym wiąże się umieranie w szpitalu. Wolontariusz, który przychodzi, by pomóc, jest ulgą w cierpieniu. Wolontariusze oferują na terenie szpitala wszelką pomoc pozamedyczną, pomagając w tym, czego pacjent w danej chwili potrzebuje. Niesiemy wsparcie osobom w krytycznej sytuacji życiowej, ale także formujemy postawy szacunku, solidarności, odpowiedzialności i zaradności kolejnych pokoleń wolontariuszy.

Co robimy?

Fundacja „Dobrze, że jesteś” organizuje wolontariat stały, który nie sprowadza się tylko do pojedynczych akcji, ale zapewnia pomoc i obecność wolontariuszy w szpitalach w systemie ciągłym, dzień w dzień, od 14 lat. Jest to wolontariat wysoko wyspecjalizowany, zakrojony na bardzo dużą skalę. Wymaga to stałej rekrutacji, szkoleń, systemu wprowadzania do szpitali, koordynacji i monitorowania dyżurów oraz współpracy ze szpitalami.

Na jaką skalę działamy?

Jesteśmy na 28 Oddziałach szpitalnych w Polsce, co regulują umowy podpisane przez nas z dyrekcją szpitali. Nasi wolontariusze docierają z pomocą do minimum 28000 polskich pacjentów. Utrzymujemy i koordynujemy w systemie ciągłym grupę ok 300 wolontariuszy, którzy przepracowują rocznie w polskich szpitalach minimum 43200 godzin rocznie. Każda minuta to ratunek, uśmiech, ulga w cierpieniu, zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Na co potrzebujemy środków finansowych?

Stała i ogromna skala organizowania tego wyspecjalizowanego działania wolonatryjnego na terenie Polski wymaga pozyskiwania przez nas środków finansowych. Ma tu znaczenie nieraz długa droga kandydata, zanim będzie można go wprowadzić do szpitala (obsługa zgłaszających się, selekcja, szkolenia), a także bardzo trudna natura wolontariatu, która powoduje, że musimy się liczyć – a czasem nawet wręcz zachęcać – do wysokiej rotacji wolontariuszy. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów oraz wolontariuszy. Stąd wkładamy ogromny wysiłek w odpowiedni, wyspecjalizowany i stały proces rekrutacji i szkoleń kandydatów na wolontariuszy, a także koordynacji i monitorowania dyżurów w szpitalu. Wymaga to opieki zespołu koordynatorów i szkoleniowców w skali całej Polski, poszczególnych miast i szpitali. Zapewnienia obsługi i wsparcia, na którym mógłby się oprzeć ten najściślejszy zespół organizujący wolonatriat. Środki finansowe potrzebujemy także na koszulki dla wolontariuszy, refundację kosztów telefonów i podróży dla koordynatorów. Rekrutacja to często koszty wynajęcia sal, druku plakatów, a także obsługi informacyjnej mediów społecznościowych. A to tylko niektóre z naszych kosztów, czasem w skali pojedynczego oddziału niewielkie, ale w skali całego kraju i nieprzerwanego działania, a także potrzeby nieustannej rekrutacji – składają się na sumę minimum 5 -7 tys. zł. miesięcznie.

Gdzie jesteśmy?

Warszawa:

 • Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul Roentgena 5 – 8 Klinik
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. I. Gandhi 15 – 1 oddział
 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Hematologii, ul. Banacha 1a – 1 oddział

Wrocław:

 • Dolnośląskie Centrum Onkologiczne, ul. Hirszfelda 12 – 4 oddziały
 • Klinika Hematologii Akademii Medycznej, ul. Pasteura 4 – 1 oddział

Kraków:

 • Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Os. Złotej Jesieni 1 – 4 oddziały
 • Szpital Uniwersytecki, ul. Kopernika 36 – 5 oddziałów

Poznań:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Dojazd 34 – 1 oddział
 • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, ul. Szamarzewskiego 84 – 1 oddział
 • Szpital Uniwersytetu Medycznego im. H. Święcickiego – 1 oddział

Gdańsk:

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7 – 1 oddział

Autorskie now- how

Czternastoletnie doświadczenie w organizacji pracy wolontarystycznej w polskich szpitalach dało nam pogląd na ogromną potrzebę tego działania, a także wypracowało autorskie, sprawdzone w praktyce now-how. Według Statutu Fundacji – powstanie i jej działalność zasadza się na bazie chrześcijańskiego systemu wartości wiary i poszanowania człowieka. Niesiemy pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie. Jest to działanie niosące ulgę w cierpieniu pacjentowi, które jednocześnie formuje charakter wolontariusza, rozwija jego wrażliwość na drugiego człowieka, kształtuje zaradność, umiejętność zachowania w kryzysie, daje doświadczenie dobra i bezinteresowności.

Nagrody

Nasi wolontariusze i całe zespoły „Dobrze, że jesteś” wielokrotnie były nagradzane w konkursach organizowanych przez jednostki samorządowe w poszczególnych miastach, m.in. w Krakowie i Poznaniu.

Chcesz nas wesprzeć?

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Partnerzy