Dobrze być z kimś, w marzeniach, w cierpieniu, w życiu...

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Numer KRS: 0000234740

RADIOTERAPIA – wydawnictwo

12 październik
2022

RADIOTERAPIA – wydawnictwo

Już jest broszura wydana przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na temat radioterapii!

Dowiesz się z niej:

– Co to jest radioterapia?

– Co to są odczyny popromienne?

– Jak można zmniejszyć ryzyko wystąpienia nasilonych odczynów popromiennych?

– Jak wygląda leczenie:

* Etap I – przygotowanie planu leczenia

* Etap II – realizacja leczenia – napromienianie

 

Swój udział w wydawnictwie u boku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie mieli także:

Fundacja Dobrze że Jesteś

Polskie Towarzystwo Terapii Wspomagającej w Onkologii

Fundacja Ochrony Zdrowia Publicznego

BNP Paribas Leasing Solution