Dobrze być z kimś, w marzeniach, w cierpieniu, w życiu...

Przekaż 1% podatku na wolontariat w szpitalach.

Numer KRS: 0000234740

Misja

Fundacja DOBRZE ŻE JESTEŚ powstała we Wrocławiu 5 maja 2005 roku i została ustanowiona aktem notarialnym A 1250/2005.
Celem Fundacji są wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania oraz wsparcie osób chorych onkologicznie w powrocie do zdrowia poprzez:

  • tworzenie i promocję wolontariatu,
  • promocję zdrowia,
  • udzielanie osobom ciężko chorym i umierającym wsparcia duchowego, psychicznego, społecznego i organizacyjnego,
  • udzielania wsparcia rodzinom osób chorych i umierających,
  • działania przeciwko wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.

Działania podejmowane przez fundację DOBRZE ŻE JESTEŚ przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania wartościowych postaw człowieka.
Naszą misją jest zapewnienie osobom chorym onkologicznie i ich rodzinom kompleksowego pozamedycznego wsparcia na każdym etapie choroby z poszanowaniem ich indywidualnych potrzeb i wartości.

Chcesz nas wesprzeć?

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Partnerzy